Header

O Sportskoj akademiji

Sportska akademija u Beogradu, nekada viša a danas Visoka škola strukovnih studija u trogodišnjem trajanju osnovana je 1996. godine kao referentni nacionalni centar za školovanje trenerskog kadra.