Header

Akadamija

EURASHE

Sportska akademija je članica EURASHE - Evropske asocijacije visokoškolskih institucija.