Header

Akadamija

Organizaciona šema

Osposobljavanje i edukacija

Sektor za stručno osposobljavanje i permanentnu edukaciju

organizaciona sema


Rukovodilac stručnog osposobljavanja: Jerković Zoran

Stručni savet

  1. Prof. Dr. Branko Gardašević, predsednik
  2. Prof. Dr. Spec. Oliver Momčilović, član
  3. MSc Adam Petrović, član
  4. Ivan Lukić, član
  5. Saša Đorđević, član