Header

Dešavanja

16.10.2016
Na svečanosti u Skupštini grada Beograda i predstavnici MOK i Saveta Evrope.
20.07.2016
U pravcu započete obrazovno-sportske saradnje Sportske akademije i relevantnih institucija Nemačke, na Visokoj školi strukovnih studija održan je drugi skup na kome su razmotreni modaliteti saradnje.