Header

Dešavanja

Mišel Maksimilijan profesor po pozivu na Sportskoj akademiji

Datum: 26.11.2016 • • Pogledano: 1018
Mišel Maksimilijan (Maximilian Michael), profesor po pozivu Sportske akademije i vlasnik sistema fitnes centara u Nemačkoj sa preko 250.000 članova održaće u školskoj 2016/17. godini seriju predavanja.

Mišel Maksimilijan
Mišel Maksimilijan


Predavanja


  • Organizacija fitnes centara u Nemačkoj i Killer sports group-i.
  • Kako animirati i privući članstvo da redovno vežbaju.
  • Metode i tehnologija oporavka u fitnesu.
  • Značaj hormona miokine za regeneraciju i otpornost organizma, koga proizvode samo mišići pri radu.
  • Psihološka priprema u fitnesu. Kako izdržati i vežbati bez prekida od detinjstva do poznih godina.


Ernest Erko Kalač i Mišel Maksimilian
Ernest Erko Kalač i Mišel Maksimilian


Ernest Erko Kalač, Volfgang Vajgert i Mišel Maksimilian
Ernest Erko Kalač, Volfgang Vajgert i Mišel Maksimilian


Misel Maksimilian i Zoran Jerković
Misel Maksimilian i Zoran Jerković