Header

Dešavanja

Najuspešniji treneri okončali stručno osposobljavanje u oblasti sporta

Datum: 13.07.2015 • • Pogledano: 306
Prva grupa od 46 trenera uspešno je okončala stručno osposobljavanje III nivoa u trajanju od 240 časova za zvanja Operativni trener i Sportsko-rekreativni voditelj u skladu sa novim Zakonom o sportu Republike Srbije.

strucno osposobljavanje trenera sportska akademija

Tim povodom, 30. maja ove godine na Sportskoj akademiji, direktor Leon Lukman i rukovodilac osposobljavanja i edukacije Zoran Jerković su svečano uručili najuspešnijim trenerima Uverenja o stručnoj osposobljenosti.

Završne radove su sa najvišom ocenom odbranili:

 • Aikido

  • prof. dr Milovan Matović
  • Sanja Sinadinović
  • Dragan Adamović


 • Fitness

  • Anđelika Bjelajac
  • Irina Popova


 • Karate

  • Nada Sarić
  • Marko Tomić
  • Radenko Smolović
  • Dušan Škorić
  • Katarina Đorđević

Druga grupa upisanih kandidata započela je novi kurs stručnog osposobljavanja koji će se okončati u novembru.