Header

Dešavanja

Protokol o saradnji između Killer Sports Group i Sportske akademije

Datum: 28.11.2016 • • Pogledano: 660
Protokol o saradnji između KILLER SPORTS GROUP Zu Hd. Herrn Michael Princ von Anhalt i Sportske akademije potpisan je 22.11.2016. godine. Ovim Ugovorom o partnerskoj saradnji predviđa se:

Ernest Kalač, Vofgang Vajgert, Leon Lukman i Mišel Maximilian
Ernest Kalač, Vofgang Vajgert, Leon Lukman i Mišel Maximilian

  • Razmena teorijskih i praktičnih znanja i iskustava u školovanju stručnjaka za sport.
  • Permanentna edukacija i stručno osposobljavanje stručnjaka za sport.
  • Realizacija tromesečne stručne prakse studenata Sportske akademije u objektima Killer sports group. Finansiranje stručne prakse obezbeđuju ugovorne strane.
  • Izrada strategija razvoja i planova i programa.
  • Zajednički nastup u medijima.
  • Organizovanje zajedničkih seminara, simpozijuma i kongrasa iz oblasti rekreacije i fitnesa itd.


U ime Killer sports group i Sportske akademije protokol su potpisali Princ Michael von Anhalt i Leon Lukman.

Ernest Erko Kalač, Mišel Maksimilian i Volfgang Vajgert
Ernest Erko Kalač, Mišel Maksimilian i Volfgang Vajgert


Sede za stolom Mišel Maksimilian, Siniša Jasnić i Đorđe Višacki
Sede za stolom Mišel Maksimilian, Siniša Jasnić i Đorđe Višacki


Ernesto Erko Kalač
Ernesto Erko Kalač