Header

Nastavni kadar

Borisavljević Aleksandar

Predavač

aleksandar borisavljevic
MSc Aleksandar Borisavljević je rođen 01.05.1983. u Beogradu. Osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju "Dimitrije Tucović" završio je u Beogradu. Osnovne akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu završio je 2009. godine sa prosečnom ocenom 9.03.

2009. godine upisuje master akademske studije na istom fakultetu koje završava 2012. godine sa prosečnom ocenom 9.78. Master rad na temu "Teorija adaptacije u sportskom treningu" odbranio je sa ocenom 10. Doktorske akademske studije upisuje 2012. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu na programu Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije gde priprema doktorsku tezu iz oblasti Motorne kontrole.

Trenirao je skijanje, tenis, košarku i slobodno penjanje. Atletiku je trenirao 10 godina u AK "Crvena Zvezda" iz Beograda, za koji je i nastupao u disciplinama sprinta.

Tečno govori engleski i nemački jezik i bazični italijanski.

Karijera

Od 2007. godine radi kao kondicioni trener u raličitim košarkaškim klubovima sa muškim seniorskim selekcijama, a od 2012. godine počinje da radi i sa ženskim selekcijama u ŽKK "Voždovac" koji se takmičio u Jadranskoj ligi. U 2013., 2014. i 2015. godini radi kao kondicioni trener mlađih ženskih košarkaških reprezentacija Srbije. Takođe je radio i kao nastavnik fizičkog vaspitanja. Član je Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama "Novi Beograd" od 2012. godine.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

  • Marko Vuković, Vladimir Puzović, Srđan Ristić, Aleksandar Borisavljević. Razlike u motoričkim sposobnostima srpskih hokejaša profesionalaca i Krosfit takmičara. Međunarodna naučna konferencija. Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, RS, 11-12jDecembar, 2013. Zbornik sažetaka: 59
  • Vladimir Puzović, Srđan Ristić, Marko Vuković, Aleksandar Borisavljević. Motoričke sposobnosti dece uzrasta 12 i 13 godina pre i nakon dve nedelje hokejaških treninga tokom pripremnogperioda. Međunarodna naučna konferencija. Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, RS, 11-12. Decembar, 2013. Zbornik sažetaka: 61