Header

Nastavni kadar

Budimir-Ninković Gordana

Prof. Dr Gordana Ninković-Budimir

gordana ninkovic budimir
Prof. Dr Gordana Ninković-Budimir je rođena 18.09.1955. godine u Bosanskoj Krupi (Bosna i Hercegovina). Posle osnovne i srednje medicinske škole, završila je studije pedagogije-psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je 1978. godine i stekla zvanje profesor pedagogije i psihologije.

Od 1986. do 1988. godine je pohađala magistarske studije na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu i stekla zvanje magistar nauka - naučne organizacije obrazovanja.

Doktorsku disertaciju na temu "Vrednosne orijentacije mladih i odraslih" je odbranila na Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu 6. marta 2002. godine, stekavši zvanje doktora pedagoških nauka.