Header

Nastavni kadar

Dobrojević Miloš

Dr Miloš Dobrojević

Dr Miloš Dobrojević je rođen u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde stiče zvanje diplomiranog inženjera mašinstva, odsek mašinske konstrukcije i mehanizacija.

Magistarske studije završava na istom fakultetu 2003. godine. Doktorske studije, takođe na Mašinskom fakultetu u Beogradu, završava 2006. godine, na temu "Simulacija rasta prsline u zavarenim spojevima" i stiče zvanje doktora tehničkih nauka.

Radno iskustvo je sticao u različitim granama industrije i na Beogradskom univerzitetu. Razvojem softvera se bavi dugi niz godina i ima veliki broj samostalno razvijenih softverskih rešenja. Specijalizovao se za brzi prototajping i razvoj aplikativnog softvera i informacionih sistema primenom web tehnologija. Bio je član i takmičar plivačkog kluba "Partizan" u Beogradu.

Govori engleski i francuski jezik.