Header

Nastavni kadar

Đurđević Slaviša

dr Slaviša Đurđević

slavisa djurdjevic
dr Slaviša Đurđević je rođen 24.05.1959. god. u Nišu. Vanredni je profesor državnog Medicinskog fakulteta Univerziteta Odbrane u Beogradu od 03.12.2009.

Godine 1984. god. diplomirao, u roku, 1989. god. specijalizirao pola godine pre predvi-đenog roka sa odličnom ocenom, 1991. godine magistrirao sa proselčnom ocenom 10, a 2001. god. doktorirao, sa svim akademskim zvanjima na Medicinskom fakultetu Univerzitet u Nišu.

Odbranio je magistarski rad pod nazivom "Efekat balneo-fizikalne terapije u bolesnika sa insulin nezavisnim oblikom šećerne bolesti" i doktorsku disertaciju pod naslovom: "Istraživanje uticaja fizikalnih agenasa na laktaciju", takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, i stekao akademsko zvanje doktor medicinskih nauka.

Govori, čita i piše francuski, ruski jezik, i engleski jezik.