Header

Nastavni kadar

Gardašević Branko

Prof. Dr Branko Gardašević

branko gardasevic
Prof. Dr Branko Gardašević je rođen 5. septembra 1957. godine u Nikšiću, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Negotinu i Kladovu.

Na Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu upisao se 1976. godine, a diplomirao je 1980. godine. Naslov diplomskog rada: "Uticaj konstitucionalnih i psihomotornih osobenosti igrača na izbor načina napada protiv pojedinih sistema odbrane u rukometu". Na Fakultetu za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu završio je i Višu trenersku školu, odsek rukomet. Naslov diplomskog rada: "Specifična kondiciona priprema rukometaša u zavisnosti od mesta u timu".

Magistrirao je na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu radom pod naslovom: "Uticaj treninga na telesni status i motoričke sposobnosti mladih rukometaša Beograda (uzrast 16-17 godina) i poređenje sa školskom populaciojom istog uzrasta".

Doktorirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu tezom pod naslovom: "Sadržaj i stepen uspešnosti tehničko-taktičkih aktivnosti u fazi napada u rukometu".

Aktivno je igrao rukomet od 1969-1984. godine. Govori engleski i grčki jezik. Oženjen je i ima četiri sina.