Header

Nastavni kadar

Gavrilov Milivoj

Prof. Dr Milivoj Gavrilov

milivoj gavrilov
Prof. Dr Milivoj Gavrilov je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Rođen je 19.02.1953. u Vršcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1976. godine i magistrirao je 1980. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju je stekao 1996. godine na Fizičkom fakultetu u Beogradu.

Oblasti naučnih istraživanja su numeričko modeliranje atmosfere, nelinearne interakcije i granice prognozljivosti atmosfere, atmosferska kretanja na planetama Sunčevog sistema, obnovljiva energija, nedavna i paleo klima i modifikacija vremena.

Oblasti profesionalnih aktivnosti su automatska (kompjuterska) obrada podataka, vazduhoplovna meteorologija, primena ekologije i meteorlogije u sportu, projektovanje informacionih sistema i automatizovanih procedura i rad na enciklopediji.

Izvodi nastavu na srpskom i engleskom jeziku za diplomske, poslediplomske i doktorske studije iz dvadesetak predmeta na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu i Skoplju, Višoj pilotskoj školi i Sportskoj akademiji.

Glavna dela su mu tri knjige, jedna je objavljena u Nemačkoj na engleskom jeziku [1], preko sto naučnih i stručnih radova, tridesetak objavljenih u eminentnim časopisima (tzv. SCI liste), više naučnih i poslovnih softverskih paketa i oko 150 citata (detaljno videti na: ResearchGate i/ili na Google Scholar).

Trenira powerlifting. U ovom sportu ima više zapaženih rezultata na domaćim i inostranim takmičenjima. Vlasnik je svetskog rekorda u čučnju (squat) od 190 kg u kategoriji M6 u asocijaciji World Powerlifting Congress postignut 2013. godine u Pragu (Češka Republika).