Header

Nastavni kadar

Gluščević Jelena

Predavač

Jelena Gluščević

jelena gluscevic
Jelena Gluščević je rođena u Sarajevu 25.07.1983. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Sremskoj Mitrovici i Beogradu.

2007. godine je diplomirala na Pravnom fakultetu Univetziteta u Beogradu. Godinu dana je radila u advokatskoj kancelariji Bulatović u oblasti krivičnog prava. Doktorat je u fazi odbrane na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na temu "Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom" kod prof. Emeritusa dr Momčila Grubača.

Od 2009. zaposlena na Sportskoj akademiji kao sekretar škole.