Header

Nastavni kadar

Gorelova, Tamara Aleksandrovna

Prof. Gorelova, Tamara Aleksandrovna

tamara aleksandrovna gorelova
Prof. Gorelova, Tamara Aleksandrovna je rođena u Rusiji gde je pohađala osnovnu i srednju školu. Na Odelenju za ruski jezik i književnost Filološkog fakulteta Državnog univerziteta im. N.G. Černiševskog u Saratovu diplomirala je 1981. godine sa odličnim uspehom, radom "Prostonarodnaя leksika v rusckih slovarяh 18-19 vv." i stekla zvanje Filolog. Profesor ruskog jezika i književnosti (rus. Filolog. Prepodavatelь russkogo яzыka i literaturы).

Nakon profesionalnog usavršavanja iz oblasti kulturologije na MGU im. Lomonosova, i nakon položenih svih ispita na katedri za filozofiju Humanističkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta (MGU) im. Lomonosova odbranila je 1998. godine disertaciju "Dialogičeskie osnovы mežkulьturnыh vzaimodeйstviй" i stekla zvanje kandidata filozofskih nauka iz specijalnosti 09.00.01 (oblasti: ontologija i teorija saznanja), a koja joj je nostrifikovana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, čime je stekla zvanje doktora filozofskih nauka.

Godine 2005. nakon dva semestra studija na Filološkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta (MGU) im. Lomonosova, po programu teorija i metodika nastave ruskog jezika kao stranog, odbranila je rad "Lingvodidaktičeskie osnovы učebnogo posobiя po RKI dlя učaщihsя pedagogičeskih učiliщ Serbii (specializaciя – doškolьnoe obrazovanie)" i stekla uslov za rad iz oblasti teorije i metodike obučavanja ruskog jezika kao stranog jezika. Stečena diploma je priznata kao diploma master filolog rusista od strane Filozofskogo fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine.

Na univerzitetu Družba narodov (RUDN) bila je 2005. godine na stručnom usavršavanju po programu Lingvodidaktičko testiranje (100 časova) iz oblasti testiranja ruskog jezika kao stranog i stekla pravo za sprovođenje testiranja stranih građana iz ruskog jezika u okviru ruskog državnog sistema testiranja (elementarni, osnovni, 1 stepen sistema)