Header

Nastavni kadar

Hadžović Miljan

miljan hadzovic
Miljan Hadžović je rođen 01.09.1983. godine u Nišu gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu upisao školske 2002./2003. godine, a diplomirao 16.07.2010.god. sa prosečnom ocenom 7,44 i stekao zvanje - profesor fizičke kulture. Master akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu upisao školske 2012/2013.god. a studije završio odbranom master rada 24.10.2013. god. sa prosečnom ocenom 8,80 i stekao zvanje - Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Jedan od osnivača Asocijacije adaptivnog plivanja Srbije (ADAPTS) i učesnik u organizaciji više obuka i seminara iz oblasti adaptivnog plivanja sa stručnim predavačima iz naše zemlje i inostranstva, dajući zanačajan doprinos da Niš bude centar adaptivnog plivanja u Srbiji. Svoje organizacione sposobnosti prikazao kao član organizacionih odbora više sportsko rekreativnih manifestacija održanih na teritoriji Grada Niša ( “Fair play Pantelej”, “Seoske olimpijske igre Srbije”, više projekata plivanja za decu sa invaliditetom). Autor više naučnih radova iz oblasti plivanja dece sa invaliditetom, kao i učesnik i prezenter na više međunarodnih kongresa iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja:

 • V Internacionalni kongres "Youth sport 2010", Ljubljana, Slovenija, decembar 2010.
 • Učesnik seminara Halliwick, sertifikovan - Uvod u podučavanje plivanja osoba sa invalidetom, Lukovska Banja, Srbija, mart 2012.
 • II Internacionalni kongres fizičkog vaspitanja i sporta za osobe sa invaliditetom, Batman, Turska, maj 2014.
 • Međunarodna naučna konferencija - Efekti primene fizičkih aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, Srbija, decembar 2014.

Reference

 • Aleksandrović, M., Čoh, M., Daly, D., Madić, D.,Okičić, T., Radovanović, D., Dimitrijević, L., Hadžović, M., Jorgić, B., & Bojić, I. (2010). Effects of adapted swimming program onto orientation in water of children with neuromuscular impairments. Proceedings of the 5th International Congress „Youth sport 2010“ (pp. 135-141). Ljubljana: Faculty of Sport, University of Ljubljana
 • Jelenković, P., Hadžović, M., Stanojević, I., & Aleksandrović, M.(2012). Communication among academic community, local self-government and civic initiatives with the purpose of organizing swimming lessons for persons with disabilities in Nish. Resarch in physical education, sport and health, 1 (2), 77-84.
 • Hadžović, M., Jelenković, P., Aleksandrović, M., Jorgić, B., Ozsari, M., & Arslan, D. (2014). Effects of physical activity aerobic capacities of children with cerebral palsy: a systematic review. In D. Mitić (Ed.), Proseedings book of International Scientific Conference „Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults (pp. 244-254). Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education.

Radno iskustvo

 • Jun 2014 - Predsednik Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu GOPantelej
 • Jun 2009 - Februar 2013 Predsednik Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu GO Pantelej
 • Januar 2008 - Maj 2009 Administrator u Media centru Niš
 • Januar 2002 - Mart 2003 Administrator u KSS Region 7 Niš