Header

Nastavni kadar

Jasnić Siniša

Dr Siniša Jasnić

jasnic sinisa
Dr Siniša Jasnić je rođen 1. Maja 1965. godine. u Bijelom Polju gde je završio osnovnu srednju školu nakon čega se seli u Novi Sad. Za vreme školovanja aktivno se bavio atletikom u Atletskom klubu “Jedinstvo” Bijelo Polje i Atletskom klubu “Partizan” Beograd. 1991. Diplomirao na fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Novom Sadu na kojem je 1994. godine magistrirao, potom je na istom doktorirao 2001. godine.

Autor je više od 40 naučnih i stručnih radova. Od 2005. godine radi kao profesor po pozivu na Univerzitetu Shen Zhen, Narodna Republika Kina.

Držao je predavanja na sledećim Univerzitetima:

  • Berkeley
  • Oakland, California
  • Hamburg
  • Wroclaw
  • Valencia
  • Alma Ata.

Učesnik i predavač na mnogim stručnim skupovima o sportu u: San Jose, Portoriko, Sport Accord u Seulu, Pekingu, Atini, Pretoriji u Africi, Kampali u Južnoj Africi, Abu Dabiju i dr.