Header

Nastavni kadar

Jovanović Bojan

Prof. Dr Bojan Jovanović

bojan jovanovic
Prof. Dr Bojan Jovanović je rođen 4. jula 1966. godine, u Leskovcu. Osnovnu školu je završio u Novom Sadu gde je pohađao i nižu muzičku školu (violončelo, harmonika) i završio gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj na smeru za fiziku.

Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu za Sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, smer sport. Doktorirao je u Nišu na temu savremene sportske biomehanike. Studirao je takođe dve godine fiziku na Fakultetu Prirodnih nauka u Novom Sadu.