Header

Nastavni kadar

Karanov Biljana

Predavač

mr Biljana Karanov

biljana karanov
mr Biljana Karanov je rođena u Novom Sadu 02.02.1975. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu - gimnaziju, društveno jezički smer. Osnovne studije na Fakultetu fizičke kulture upisala u Novom Sadu1994. godine, diplomirala 1998. godine na temu: "Aplicirani model klasičnog baleta sa ciljem efikasnijeg razvoja ravnoteže u rimičko sportskoj gimnastici kod studentkinja druge godine osnovnih studija Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu", odbranjen ocenom 10.

Magistarsku tezu je odbranila 2005. godine pod naslovom: "Funkcionalno opterećenje kod plesova različite vrste i tempa". Prihvaćena tema doktorske disertacije pod naslovom: "Razlike u nivou kognitivnih, muzičkih, konativnih i socioloških dimenzija kod plesača i plesačica i njihov uticaj na uspeh u narodnim plesovima".