Header

Nastavni kadar

Krasin Maja

Predavač

Maja Krasin

maja krasin
Maja Krasin je rođena 02.10.1985 u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti na smeru etnomuzikologija sa temom "Tradicionalna igra na sceni" 2011. godine. Svoje profesionalno usavršavanje u oblasti etnomuzikologije i etnokoreologije, nastavila je na doktorskim studijama Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, gde je završna godina.

Kao saradnik u nastavi na predmetu etnokoreologija (praktična nastava) radila je školske 2012/2013 godine, a zatim se posvetila naučnom istraživanju u cilju izdavanja prve edicije o srpskim koreografima narodne igre. Autorka je prve knjige u okviru te edicije, koja je objavljena 2014. godine.

Trenutno radi na istraživanju i sakupljanju materijala za objavljivanje druge knjige. Pet godina je radila kao saradnik u istraživačkom centru Radio Televizije Srbije (2008-2013) na emisiji "Da.možda.ne" . Iza sebe ima nekoliko emitovanih autorskih televizijskih i radijskih emisija na etnomuzikološku i etnokoreološku temu. Sarađivala je na projektu "Move and dance" u saradnji sa Švajcarskim univerzitetom za moderan ples, iz Ciriha, 2007. godine. Autorka i rukovodilac je mnogobrojnih projekata u oblasti kulture, koji su podržani od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, gradskog sekretarijata za sport i omladinu, gradskog sekretarijata za kulturu i nekoliko gradskih opština grada Beograda.

Svoje znanje pored zvaničnih studija, sticala je i na raznim seminarima i kursevima na kojima su se obrađivale narodne igre iz različičitih delova Srbije. Učestvuje na međunarodnim etnomuzikološkim i etnokoreološkim simpozijumima i seminarima u zemlji i inostranstvu, objavljuje radove u naučnim časopisima i tematskim zbornicima od nacionalnog i međunarodnog značaja.