Header

Nastavni kadar

Lazarević Bojan

Dr Bojan Lazarević

bojan lazarevic
Dr Bojan Lazarevićje rođen u Beogradu 1975. godine, gde je i stekao fakultetsko obrazovanje. Studije andragogije na Filozofskom fakultetu je završio 2000. godine, dok je zvanje magistra andragoskih nauka stekao 2006. godine. U okviru magistarskog rada dr. Lazaravic je istraživao odsnos obrazovanja i rekreacije. Dr. Lazarević je koristio rezultate ovog istraživanja kao polaznu osnovu za objavljivanje knjige pod naslovom "Obrazovanjem do rekreacije".

Dr. Lazarević je doktorirao nauke o obrazovanju na Nebraska Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama (The University of Nebraska - Lincoln, NE, USA) 2011. godine.

Tema doktroske disertacije pod naslovom "Ispitivanje uloge uvodnih video zapisa u razvijanju nastavnog prisustva u elektronskom učenju" (engl. "Examine the Role of the Introductory Video in the Development of Teaching Presence in Online Instruction") spada u oblast obrazovne tehnologije.