Header

Nastavni kadar

Ljubisavljević Milija

dr Milija Ljubisavljević

milija ljubisavljevic
Profesor strukovnih studija dr Milija Ljubisavljević je rođen 09.04.1966. godine u Zemunu.

Diplomirao je 1995. godine na Višoj trenerskoj školi, smer Boks na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu. Dalje obrazovanje nastavio je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, gde je 2000 godine diplomirao i stekao zvanje profesora fizičke kulture i diplomiranog trenera boksa.

2010. godine je magistrirao na temu iz Kikboksa "Morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti kik-boksera različitog nivoa takmičarske uspešnosti".

Doktorirao je na Alfa univerzitetu Fakultet za menadžment u sportu 2012. godine na temu iz Kikboksa "Motoričke, morfološke, funkcionalne i psihološke karakteristike elitnih i sub-elitnih takmičara u kik boksu". U zvanje docenta izabran je 2014. godine na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije.

Autor i koautor je 30 tak naučnih radova iz oblasti borilačkih sportova i obuke na poslovima obezbeđenja, koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima.

Oženjen je, ima sina i dve kćerke.