Header

Nastavni kadar

Lukman Aleksandar

Direktor Sportske akademije

Prof. Dr Aleksandar Lukman

aleksandar lukman
Prof. Dr Aleksandar Lukman je rođen u Beogradu 29.04.1967 god. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1991. sa prosečnom ocenom 9.18. Diplomski rad sa temom "Impuls sile odupiranja u savremenom takmičarskom alpskom skijanju" odbranio je sa ocenom 10. Na istom Fakultetu magistrirao je 1998 godine sa temom "Uticaj sile mišića nogu na sportski rezultat u alpskom skijanju", sa prosečnom ocenom poslediplomskih studija 9.83. Na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu doktorirao je 27. novembra 2008. sa temom "Kinematički model sportske tehnike discipline skok motkom sa komparativnom analizom".