Header

Nastavni kadar

Lukman Aleksandar

Objavljeni radovi

Spisak objavljenih radova

 • Tehnika i Metodika Alpskog Skijanja - stručni informator, (JSD Partizan 1992., 1996. i 1999.)
 • Biomehanika sporta sa funkcionalnom anatomijom - udžbenik/koautor (Sportska Akademija - Beograd, 1999.)
 • Biomehanički model takmičarskog zaokreta u savremenom alpskom skijanju - naučno istraživački rad prezentiran na medjunarodnom kongresu „Sport i zdravlje", Jahorina/Republika Srpska - 1998.
 • Impuls sile odskoka/odupiranja u savremenoj tehnici alpskog skijanja - Stručno-naučni skup „Ski `93", FFK, Beograd, 1993.
 • Tendencija razvoja takmičarskog zaokreta u alpskom skijanju - Stručno-naučni skup „Ski 93", FFK, Beograd, 1993.
 • Obaranje unutrašnjeg štapa kapije u slalomu, Fizička Kultura br. 1-2, 1992.
 • Razvoj programa nacionalnih ski škola baziran na razvoju tehnike takmičarskog zaokreta. Seminar za overu licenci-KUT SSJ, Kopaonik, 1996.
 • Fizička priprema alpskih skijaša, Seminar za overu licenci - KUT SSJ, Kopaonik, 1997.
 • Biomehanički aspekt savremene tehnike alpskog skijanja, Seminar za sticanje zvanja instruktora i učitelja skijanja - KUT SSJ, Kopaonik, 1992./1993./1994./1995./1996./1997./1998.
 • Funkcionisanje desne moždane hemisfere, Seminar za sticanje zvanja instruktora i učitelja skijanja, Kopaonik, 1996./1997./1998.
 • Stručni informator - KUT SSJ/koautor, za polaznike seminara za sticanje zvanja instruktora i učitelja skijanja, 1992-2000.
 • Takmičarski mikrociklus kod ekipa koje igraju 1 ili 2 utakmice nedeljno, Seminar Udruženja Košarkaških Trenera Jugoslavije, Budva, 1998.
 • Factors that strongly affect results achieved in sport, especially in table tenis/koautor, invited lecture, The 6. ITTF Sport Sciens Congress `99, Beograd.
 • Struktura karving zaokreta, Seminar za sticanje zvanja instruktora skijanja, Kopaonik, od 2002.
 • Modeli treninga za razvoj eksplozivne snage košarkaša, 2. Međunarodni Seminar kondicionih trenera, Novi Sad, april/2006.
 • Biomehanika tehnike skoka motkom. Sportska akademija. Beograd. 2011.
 • Olimpijsko obrazovanje. Sportska akademija. Beograd 2014.