Header

Nastavni kadar

Lukman Vesna

vesna lukman
Vesna Lukman je rođena 01.07.1966 godine u Šapcu od oca Dušana Maričića i majke Ljiljane Maričić rodjene Crnčević. Osnovnu i srednju školu završila je u Šapcu. Diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu.

Radno iskustvo

  • Samostalni komercijalni referent u predstavništvu „Čačak promet“ u Beogradu (1990/91 godine - 2 meseca i 15 dana)
  • Profesor fizičkog vaspitanja u XI Beogradskoj gimnaziji (9 meseci i 7 dana)
  • Instruktor skijanja u Ski klubu „Trodos“ na Kipru (1995.god.)
  • Instruktor fitnesa i plivanja u GCFK „Stari DIF“ (1997/98.god.)
  • Samostalni stručni saradnik u Kabinetu predsednika i protokola Privredne komore Srbije ( 01.02.2002 – 01.01.2012.god.)
  • Samostalni stručni saradnik u Udruženju za privatno obezbedjenje Privredne komore Srbije ( 01.01.2012-15.07.2014)

U periodu od juna 1999.g. do septembra 2001.g. boravila u Australiji sa porodicom gde je usavršila znanje engleskog jezika i stekla diplomu Certificate III in English Proficiencu (second language).

Koristi se kompjuterskim programima iz paketa Microsoft Office.

Udata je i ima dva sina.