Header

Nastavni kadar

Momčilović Oliver

Prof. Dr Oliver Momčilović

oliver momcilovic
Prof. Dr Oliver Momčilović se naučnim radom bavi 16 godina, i to u sledećim oblastima:

- Metodologije naučnih istraživanja u društveno humanističkim naukama
- Upravljanjem razvojem, menadžmentom i liderstvom
- Elektronskim biznisom i praktični korišćenjem IKT.

Ima višegodišnje iskustvo u privredi na odgovornim funkcijama u državnim i privatnim privrednim društvima, kao i u organima državne uprave i lokalne samouprave.

Biran je u sva nastavna zvanja na više Univerziteta u zemlji i u inostranstvu. Autor je 22 monografije, 1 udžbenika, više skripti, urednik je u 4 međunarodna naučna časopisa, koautor na 191 naučno stručna rada u zemlji i u inostranstvu. Zbirni indeks kompetentnosti prof. dr Olivera Momčilovića M=287,6. Bio je angažovan na Gospodarska Zbornica Slovenije, Višja Strokovna Šola, Ljubljana, a sada je Visiting professor u Rumuniji na "Ioan Slavici" University of Timisoara u Temišvaru i u Hrvatskoj na Visokoj poslovnoj školi "PAR" iz Rijeke.

Sertifikovani je ekspert za: PACA metodologiju za lokalni ekonomski razvoj i promociju (GTZ, Mesoprtner Nemačka) i za Prepoznavanje performansi tima i preduzetničkog stila (Iacocca Institute, Lehigh University Pensilvania, SAD).

Oženjen je, ima dvoje dece i živi u Požarevcu.