Header

Nastavni kadar

Obradović Stevan

stevan obradovic
Stevan Obradović je rođen u Beogradu, 11.06.1984. godine, gde je završio osnovnu školu i Sportsku gimnaziju, kao đak generacije. Univerzitetsko obrazovanje stiče na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing (2009.), gde upisuje i master studije, smer poslovno upravljanje.

Profesionalnu karijeru započinje u Privrednoj komori Beograda 2010. godine. Poslednjih godina radio je na pozicijiama sekretara Udruženja trgovine i samostalnog savetnika Udruženja saobraćaja i telekomunikacija.

Radio je kao predavač na projektu grada Beograda “Znanjem do cilja” (2015.), kao i obukama za početnike u biznisu. Završio je obuku savetnika za zaštitu konkurencije, Projekta EU SCS.

Član je Društva ekonomista Beograda od 2009. godine, član je Predsedništva od 2013. godine. Za vreme studija bio je član Društva Srbije za odnose s javnošću.

Profesionalno se bavio rukometom i nastupao za klubove RK Crvena Zvezda, RK Obilić, RK Planinka, RK PKB, SMEC Metz (Fra). Bio je član kadetske i juniorske nacionalne selekcije.

Reference


M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini


  • Obradović Stevan, Jevtić Boris, Jovančević Dragica, Vujčić Slavica, 2012, PRIMENA MOBILNIH TEHNOLOGIJA U POVEĆANJU KORPORATIVNE KONKURENTNOSTI, APPLICATION OF MOBILE TECHNOLOGY IN INCREASING THE CORPORATE COMPETITIVENESS, Međunarodna konferencija DQM, str. 666-675, ISBN 978-86-86355-05-8
  • Obradović Stevan, Jevtić Boris, Radmila Grozdanić, Aleksandar Damnjanović, Radisav Vulović, 2011, ULOGA INTERMODALNOG TRANSPORTA U UNAPREĐENJU LANCA SNABDEVANJA, THE ROLE OF INTERMODAL TRANSPORT IN SUPPLY CHAIN IMPROVEMENT, Međunarodna konferencija DQM, str. 737-745, ISBN 978-86-86355-05-8
  • Obradović Stevan, Jevtić Boris, Radmila Grozdanić, Aleksandar Damnjanović, Radisav Vulović, 2011, , ULOGA IKT U KOORDINACIJI INTERMODALNOG TRANSPORTA, ROLE OF ICT IN THE INTERMODAL TRANSPORT COORDINATION, Međunarodna konferencija DQM, str. 745-753, ISBN 978-86-86355-05-8
  • Grozdanić Radmila, Obradović Stevan, Danilović Gordana, Mlađenović Dragomir, Jevtić Boris, 2011 ,OBRAZOVANJE I INOVACIJE KAO POKRETAČI ODRŽIVOG RAZVOJA INDUSTRIJE SRBIJE 2020, Ekonomski vidici, vol. 16, br. 2, str. 309-323, ISSN 0354-9135

M53 - Rad u naučnom časopisu nacionalnog značaja


  • Obradović Stevan, Mirjana Jukić, 2012, ZNAČAJ LUDSKIH RESURSA I OBRAZOVANJA KAO FAKTORA RAZVOJA PRIVREDE, THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES AND EDUCATION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT, Ekonomski vidici, ISSN 0354-9135
  • Sofronijević Danijela, Dragović Dejan, Obradović Stevan, 2011, FLEKSIGURNOST – MODEL REŠAVANJA NEZAPOSLENOSTI I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI NA TRŽIŠTU RADA, Ekonomski vidici, vol. 16, br. 4, str. 703-718, ISSN 0354-9135
  • Obradović Stevan, 2010, INVESTIRANJE U ZNANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Ekonomski vidici, vol. 15, br. 2, str. 275-286, ISSN 0354-9135
  • Obradović Stevan, 2010, PREDUZETNIČKI MENADŽMENT, Ekonomski vidici, vol. 15, br. 4, str. 543-552, ISSN 0354-9135