Header

Nastavni kadar

Pajić Marko

marko pajic
Marko Pajić je rođen 18.05.1987. godine u Beogradu gde završava osnovnu i srednju školu. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje 2008. godine u Beogradu, a isti završava 2013. godine sa prosečnom ocenom 8.30. Završetkom osnovnih akademskih studija stiče zvanje diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta. U toku studija, a u saradnji sa katedrom za rekreaciju, učestvovao u organizaciji i realizaciji brojnih sportsko-rekreativnih manifestacija kao što su: Let Fest 2011, Humanitarni turnir “Nastavi tradiciju”, XVI Aerobic happening i V olimpijske igre penzionera.

Radno iskustvo

  • od 2012. godine osnivač i vlasnik firme Pharmasoft Tandem d.o.o. koja se bavi razvojem softvera i pružanjem kompletne softverske podrške;
  • od 2014 godine personalni trener u fitnes centru Green Zone. Organizacija i vođenje personalnih i polupersonalnih treninga, rad sa osobama na korekciji postojećih telesnih deformiteta i prevenciji pojave novih, kao i rad na ciljanom smanjenju prekomerne telesne mase ili hipertrofije mišića;
  • od 2015 godine saradnik u nastavi na Sportskoj akademiji u Beogradu, uža naučna oblast sport.

Pored navedenog, u periodu od 2000. do 2006. godine aktivno se bavio atletikom (disciplina skok u vis) uz nekoliko osvojenih medalja i priznanja sa raznih domaćih takmičenja. Od 2007. godine sertifikovan ronilac, dok 2012. godine završava napredni kurs sportskog novinarstva.