Header

Nastavni kadar

Pršić Jelena

Dr Jelena Pršić

jelen prsic
Dr Jelena Pršić je rođena 2.11.1986. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2009. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za engleski jezik i književnost, sa prosečnom ocenom 9,30. Iste godine je upisala program Doktorskih akademskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, na modul književnost. Doktorirala je 2013. godine na istom fakultetu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Interfejs tela i grada u modernističkoj književnosti Virdžinije Vulf".

Od 2010. godine predaje engleski jezik na Visokoj školi strukovnih studija "Sportska akademija" u Beogradu, gde je 2012. godine izabrana u zvanje predavača za predmete Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2.

Njene uže oblasti interesovanja su moderna engleska književnost, studije kulture, urbanizam i savremena filozofija tela. Do sada je objavila više naučnih radova i nekoliko puta učestvovala na međunarodnim naučnim konferencijama sa izlaganjima književno-kulturološke tematike. Pored naučnog rada, bavi se stručnim prevođenjem, a osim engleskim jezikom, služi se francuskim i italijanskim.