Header

Nastavni kadar

Puzović Vladimir

Predavač

MSc Vladimir Puzović

vladimir puzovic
MSc Vladimir Puzović je rođen 15.06.1985. u Beogradu, gde je završio Osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini 2009. godine, sa prosečnom ocenom 8.43, diplomski rad na temu "Transverzalni presek statusa stopala kod dece juvenilnog uzrasnog perioda" iz oblasti korektivne gimnastike odbranio je sa ocenom 10.

Trenutno je doktorski kandidat na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na smeru Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa medicinom sporta. Projekat doktorske teze radi na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Pored ovog projekta, u periodu 2013-2014 godine radio je na naučno istraživačkom projektu u saradnji sa Univerzitetom u Utrehtu, Holandija.

Član je Evropskog koledža sportskih nauka, Udruženja za medicinu sporta Srbije, Društva za neuronauke Srbije i Srpskog nacionalnog ronilačkog saveza. Osnivač je udruženja "Živim život" sa kojim je do sada organizovao veći broj humanitarnih akcija, prvenstveno za pomoć mladima.

Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.