Header

Nastavni kadar

Stanišić Zoran

Profesor strukovnih studija

dr Zoran Stanišić

zoran stanisic
dr Zoran Stanišić je rođen 23.02.1958.g. u s. Starčevo, opština Pančevo. U Pirotu je završio osnovnu školu "Vuk Karadžić" i Gimnaziju "Predrag Kostić".

Fakultet fizičkog vaspitanja (današnji naziv - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja) upisao je 1978. g. u Beogradu i diplomirao u roku 1982. g. bez ijednog ponovljenog ispita (prosečna ocena 8,32). Magistrirao je 02.02.2012. g. a dana, 21.09.2013. god. mr Zoran Stanišić odbranio je doktorsku disertaciju.

  • Diplomu košarkaškog trenera stekao je 1982. g. na Fakultetu fizičkog vaspitanja, Beograd.
  • Diplomu zvanja Atletskog sudije stekao je 1986. g.
  • Stručni ispit za samostalno vršenje vaspitno-obrazovne delatnosti položio je na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Nišu 1988. g.