Header

Nastavni kadar

Stojanovič Tošić Jelica

Predavač

mr Jelica Stojanović-Tosić

jelica stojanovic tosic
mr Jelica Stojanović-Tosić je rođena 18.02.1981. godine u Kragujevcu. Na Fakultetu fizičke kulture, Univerzitet u Nišu, diplomirala je kao student generacije 2005. godine i nagrađena poveljom Univerziteta u Nišu. Iste godine je upisala poslediplomske (magistarske) studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, a magistarsku tezu pod nazivom "Efekti Kik-aerobika na fitnes sposobnosti učenica", odbranila aprila 2010. godine.