Header

Nastavni kadar

Uzelac Milan

Prof. Dr. Milan Uzelac

milan uzelac
Prof. Dr. Milan Uzelac je rođen 8. aprila 1950. godine u Vršcu, gde je pohađao osmogodišnju školu i gimnaziju. Filozofiju je diplomirao 1974 [Danko Grlić (mentor), Branko Pavlović, Mirko Zurovac] i magistrirao 1980 [Dragan M. Jeremić (mentor), Branko Pavlović, Mirko Zurovac] na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985 [Branko Despot (mentor), Danilo Pejović, Ante Pažanin].

Za docenta Univerziteta u Novom Sadu izabran je 1986, za vanrednog profesora 1990, a 1995. godine izabran je za redovnog profesora Univerziteta u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti [Novi Sad], Filozofskom fakultetu [Novi Sad] i Filozofskom fakultetu [Kosovska Mitrovica] predavao je Uvod u filozofiju, Istoriju filozofije, Srednjevekovnu filozofiju, Filozofiju novoga veka, Savremenu filozofiju, Ontologiju, Sociologiju umetnosti, Estetiku, Filozofiju muzike.

Kontakt