Header

AkadamijaOsnivači

Leon Lukman

Leon Lukman
Leon Lukman
Leon Lukman rođen je u Kragujevcu 27.10.1931. godine.

Vojnu tehničku školu mašinskog smera završio je 1950. godine u Kragujevcu. U periodu od 1950. do 1951. godine zaposlen je u preduzeću "Crvena Zastava” u Kragujevcu na radnom mestu referenta za racionalizaciju i konstrukciju alata.

Visoku školu za fizičko vaspitanje u Beogradu završio je 1958. godine. Diplomski rad branio je iz oblasti sportske rekreacije. U toku 1957/58. godine zaposlen je na određeno vreme u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu u Beogradu na problemima vrhunskog sporta i sportske rekreacije. Za vreme služenja vojnog roka 1958/59. godine završio je školu rezervnih oficira.

Krajem 1958. zaposlio se kao nastavnik fizičkog vaspitanja u MTŠ "Petar Drapšin” u Beogradu, gde je ostao do kraja 1961. U zvanje asistenata na predmetu Biomehanika na Visokoj školi za fizičko vaspitanje u Beogradu izabran je 1961. godine. Pored redovnog rada na predmetu biomehanika, sarađivao je na predmetu smučanje i logorovanje. Vodio je nastavu biomehanike na Višoj trenerskoj školi pri FFV u Prištini od 1967 do 1970. godine.

U zvanje docenta na predmetu biomehanika na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu izabran je 1976. godine, a 1988. za profesora više škole. Od 1976. do 1996. sarađivao je na predmetu smučanje. Od 1986. do 1993. bio je rukovodilac i predsednik Komisije za smučanje FFK u Novom Sadu. Odlukom Nastavno-naučnog veća FFK vodio je predmet teorija i metodika stonog tenisa na dvogodišnjem i četvorogodišnjem studiju.

Od 1996. do 2006. profesor je i direktor Sportske akademije u Beogradu. Vodio je predmete biomehanika sporta i tehnologija i metodika atletike.