Header

AkadamijaOsnivači

Leon Lukman

Nagrade

Priznanja i nagrade

 • "Bronzana plaketa" Atletskog saveza Srbije za uspešan rad u AK "Radnički" u 1950/51. godini.
 • "Priznanje" Jugoslovenskog olimpijskog komiteta za postignute rezultate na Olimpijskim igrama u Rimu 1960.
 • "Zlatna diploma" SOFK Beograda za uspehe postignute na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine.
 • "Priznanje" SFKJ za dugogodišnji rad i postignute rezultate na unapređenju fizičke kluture, 1965.
 • "Zlatna plaketa i Spomenica" SD "Crvena Zvezda" iz Beograda, 1970.
 • "Plaketa i medalja" Atletskog saveza Jugoslavije za uspešan rad i rezultate postignute u atletskom sportu 1971.
 • "Majska nagrada" SOFK Srbije za naučno istraživački rad u fizičkoj kulturi.1975.
 • "Zlatnu povelju" za dugogodišnji rad i rezultate postignute u atletskom sportu Atletskog saveza Srbije, 1978.
 • "Orden rada sa zlatnim vencem "1984.
 • "Zlatna plaketa i priznanje" Sportskog društva "Crvena zvezda" za 30 godina rada, postignute sportsko rakmičarske rezultate i doprinos u razvoju Društva.
 • "Zlatna plaketa i priznanje" Jugoslovenskog sportskog društva "Partizan"povodom 45 godina od osnivanja.
 • "Zlatna plaketa i priznanje" Jugoslovenskog sportskog društva "Partizan" i Sportskog drštva "Crvena zvezda" pvodom 50 godina od osnivanja.
 • Oktobarska nagrada grada Beograda za životno delo 2013. godine