Header

Osposobljavanje i edukacija

Edukacija kadrova u sportu

Priprema za licenciranje

Granskim savezima možemo da ponudimo permanentnu edukaciju trenerskog, sudijskog, medicinskog i menadžerskog kadra. Takođe, u potpunosti smo spremni da u saradnji sa granskim savezima učestvujemo u izradi nacionalnih licencnih programa i izdavanju Nacionalnih dozvola za rad (licenci) u skladu sa zakonom o sportu RS i Pravilnikom o izdavanju dozvola za rad (Sl. glasnik RS, br. 8/2013).sportovi

Šta je i čemu služi licenciranje?

Licenca je dozvola za rad, znak da ste stekli određeni nivo znanja i sposobnosti. Licenciranju prethodi permanentno usavršavanje i akumuliranje novih saznanja i standarda, a nivo stručnih standarda treba da prati svetske trendove.

Biti licenciran znači biti tržišno sposoban. Sublimiranje sportskih saznanja (trenažna, sudijska, marketinško-menadžmenska i medicinska) koja su u skladu sa najvišim svetskim standardima omogućavaju stvaranje finalnog sportskog proizvoda - MEDALJE!

Nacionalni licencni program

Stručni tim Sportske akademije definisao je okvir licencnog programa koji sadrži sledeće teme:

  • Osnove "Nacionalne sportske škole"
  • Osnove trenažne tehnologije
  • Osnove sudijske tehnologije
  • Zdravstveno-medicinski nadzor, borba protiv dopinga
  • Zakonska regulativa i menadžment sportske grane.

U dogovoru sa granskim savezom stručni savet Sportske akademije usklađuje i definiše konačan sadržaj licencnog programa. U realizaciji svih poslova učestvuju kadrovi nacionalnog granskog saveza koji ispunjavaju uslove a koje predloži nacionslni granski savez.