Header

Osposobljavanje i edukacija

Stručno osposobljavanje trenerskog kadra

Prateći savremene sportske trendove, a koristeći višedecenijska iskustva koja su svoju verifikaciju potvrdili na internacionalnoj sceni, Sportska akademija je razvila moderan i primenljiv program stručnog osposobljavanja kadrova za sport.

Nivo osposobljavanja


 • I NIVO
  Minimum 60 časova
  instruktor
 • II NIVO
  Minimum 120 časova
  sportski ucitelj
 • III NIVO
  Minimum 240 časova
  sportski operativni trener

Trener u sportu


Ciljevi obuke

 • razvijanje i razumevanje pojmova i tehnika trenerstva, njihove praktične primene u radu i postizanju značajnih rezultata.
 • uvođenje u proces stalnog traganja za novim saznanjima, ličnog usavršavanja i doživotne permanentne edukacije.

Ishod

Nakon uspešno okončanog stručnog osposobljavanja, od trenera se očekuje da:

 • razume vrednosti i koncept savremenog trenera,
 • poznaje trenažne principe i stručno ih implementira u svom radu
 • razume psihološke principe i potrebe sportista
 • utiče na razvoj karaktera i sportskog ponašanja,
 • razume principe prevencije i očuvanja zdravlja

Trener treba da koristi informatičke veštine u procesima programiranja trenažnih aktivnosti, u analizi i izradi izveštaja o svom radu.