Header

Projekti

Serbian Journal of Sports Sciences

Srpski sportski žurnal

Ideja da se u zemlji Srbije osnuje, organizuje i realizuje jedan naučno-stručni časopis, koji se publikuje na engleskom jeziku, sa međunarodnim uredništvom, međunarodnim recenzentima, sa grafičkim i tehničkim rešenjima na nivou poznatih i afirmisanijih časopisa, uspešno se sprovodi od 2007. godine.

Naime, prvi broj časopisa Sportski žurnal za nauku u sportu - Volumen 1 / broj 1 (Serbian Journal of Sports Sciences - Volume 1 / Number 1) u elektronskoj formi objavljen je u martu 2007. godine.

Prvi volumen (sva četiri broja u 2007.godini) je sadržao 15 publikovanih naučnih radova, od kojih je 4 publikovano od stranih autora iz dve zemlje (Grčka i Hrvatska), dok je ostalih 11 radova publikovano od strane domaćih stručnjaka i naučnika u sportu.

Drugi volumen (sva četiri broja u 2008. godini) je sadržao 16 naučnih radova od kojih su 10 objavili inostrani autori iz 5 zemalja (Slovačka, Indija, Grčka, Engleska i Brazil).

U petom volumenu, publikovan je 21 naučno-istraživački rad. 5 radova su objavili autori iz Srbije, po tri rada autori iz Irana, Indije i Velike Britanije, ponovo su publikovani radovi autora iz Brazila, Grčke i Slovačke, a po prvi put su publikovani i radovi autora iz Australije, Bugarske i Norveške.

Srpski žurnal za nauku u sportu (Serb J Sports Sci) je u svetu prihvaćen kao proizvod od kvaliteta, i kao proizvod u koji vredi ulagati. Pored Evrope, prepoznat je, ali i veoma cenjen u Aziji, Južnoj i Severnoj Americi, a njegova afirmacija započinje i u Australiji.

Od 2009. godine i volumena 3, časopis je dobio pored aktuelnog urednika, doc. Dr Milivoja Dopsaja i aktuelnog kourednika prof. Dr Sergeja Ostojića, još 3 kourednika koji su specijalizovani za oblasti biomehanike u sportu, fiziologije i ergometrije u sportu kao i biohemije sporta.

Izdavački i naučni odbor časopisa su do 2008 činila 23 člana, u periodu od 2009. do 2010. godine uredništvo je prošireno na 36 članova. U 2011. godini broj naučnika koji su članovi uredništva porastao je na 49 članova - 24 iz Srbije i 25 iz inostranstva (Japan, Slovačka, Španija, Turska, Brazil, Australije, Amerika, Iran, Bugarska, Velika Britanija, Hrvatska i Slovenija).

Koliko je časopis važan u domenu nauke u sportu govori i podatak da je po scijentometriji (metoda merenja naučnog uticaja časopisa), koju realizuje KOBSON (Konzorcijum biblioteka Srbije) na čelu sa Narodnom bibliotekom Srbije, u 2010. godini Serb J Sports Sci u kategoriji M51 - vodeći nacionalni naučni časopis u čak tri oblasti: medicina - nauke o zdravlju, ostale društvene nauke i pedagogija i psihologija, i to sa najvećim indeksom uticajnosti SCIIndex IF 2010 - 0.686 u sve tri oblasti. Od svih časopisa u republici Srbiji koje je evaluiralo Ministarstvo Nauke (379 naučnih časopisa u 2010. godini), naš časopis je zauzeo 37 mesto, odnoso ušao je u katgoriju od 10% najvažnijh časopisa u zemlji.

Glavni i odgovorni urednik: Prof. Dr Milivoj Dopsaj

Zvanična web adresa: www.sjss-sportsacademy.edu.rs