Header

Projekti

Saradnja

Sportska akademija u Beogradu je spremna i otvorena za dvosmernu interesnu saradnju sa zainteresovanim partnerima. Okvir saradnje koji predlažemo obuhvata:

Saradnja sa nacionalnim sportskim institucijama i granskim savezima

  • Saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta, Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije i nacionalnih granskih federacija (NF)
  • Angažovanje stručnjaka sportskih institucija i NF u redovnom studijskom i obrazovnom sistemu
  • Angažovanje stručnjaka sportskih institucija i NF u permanentnoj edukaciji i usavršavanju kadrova
  • Licencni programi
  • Kampovi, seminari, simpozijumi, savetovanja, takmičenja
  • Izdavački projekti, planovi i programi rada, studije, strategije...
  • Stručna praksa u sportskim institucijama i NF