Header

Projekti

Saradnja

Institucije

Sportska akademija u Beogradu je spremna i otvorena za dvosmernu interesnu saradnju sa zainteresovanim partnerima. Okvir saradnje koji predlažemo obuhvata:

Saradnja sa obrazovnim institucijama

  • Saradnja sa uglednim obrazovnim institucijama iz inostranstva
  • Saradnja sa obrazovnim institucijama u zemlji
  • Saradnja sa institutima, zavodima, laboratorijama...
  • Saradnja sa institucijama u sveri IT, dizajna, marketinga, prava, medicine, zastite životne sredine i održivog razvoja...
  • Saradnja sa vojnim i policijskim institucijama