Header

Projekti

Saradnja

Klubovi

Sportska akademija u Beogradu je spremna i otvorena za dvosmernu interesnu saradnju sa zainteresovanim partnerima. Okvir saradnje koji predlažemo obuhvata:

Saradnja sa sportskim društvima i klubovima

  • Interaktivna saradnja u organizaciji i planiranju
  • Specifični modeli studiranja
  • Korišćenje tehničkih resursa za realizaciju studijskih nastavnih programa, formiranje trenažno-edukativnih centara ( TEC)
  • Stručna praksa u klubovima