Header

Projekti

Saradnja

Kompanije

Sportska akademija u Beogradu je spremna i otvorena za dvosmernu interesnu saradnju sa zainteresovanim partnerima. Okvir saradnje koji predlažemo obuhvata:

Saradnja sa kompanijama

  • Uspostavljanje dugoročne saradnje sa kompanijama za proizvodnju hrane i napitaka sa sloganom: Znanje i zdrava hrana put do sportskog uspeha!
  • Saradnja sa kompanijama za proizvodnju farmakoloških sredstava
  • Saradnja sa kompanijama za proizvodnju sportske opreme i rekvizita
  • Saradnja sa vodećim menadžerima kompanija u obrazovnim menadžmentskim profilima ( gostovanja po pozivu)
  • Zajednički projekti