Header

Projekti

Saradnja

Sportski savezi

Sportska akademija u Beogradu je spremna i otvorena za dvosmernu interesnu saradnju sa zainteresovanim partnerima. Okvir saradnje koji predlažemo obuhvata:

Saradnja sa teritorijalnim sportskim savezima

  • Zajednički projekti, strategije, savetodavna pomoć
  • Tipske strategije i regionalni projekti (uvažavanje tradicije i osobenosti sredine)
  • Stručna praksa u sportskim savezima, lokalnim sredinama
  • Korišćenje tehničkih resursa za realizaciju studijskih nastavnih programa