Header

Specijalističke strukovne studije

Rekreacija

Ciljevi

sportska rekreacija
Ciljevi studijskog programa drugog nivoa strukovnih studija Rekreacija su:

  • Usavršavanje u oblasti organizacije sportske rekreacije, koje će biti upotrebljeno za razumevanje, evaluaciju i unapređenje potreba relevantnih za ovu oblast.
  • Usmeravanje ka primeni savremene trenažne tehnologije, metodike i tehnika istraživanja u sportskoj rekreaciji u oblasti fitnesa, velnesa, plesa, aktivnog odmora, itd..
  • Osposobljavanje studenata za samostalno planiranje, programiranje, upravljanje i vođenje trenažnog procesa. Kvalitativno analiziranje sportskih tehnika i njihova implementacija u trening, primena osnove sportske dijagnostike kao i da stečena znanja permanentno usavršava i inovira kreirajući trenažni proces.
  • Sticanje znanja iz oblasti metodike sportske rekreacije u turizmu, preduzetništva i upravljanja biznisom u sportu i sportskoj rekreaciji.
  • Osposobljavanje trenera da kroz sažimanje svih stručnih i naučnih iformacija kreira ekspertni sportski sistem, razvija sposobnost za samostalnu sociološki i psihološki pristup u sportskoj rekreaciji.
  • Kontinuirano obrazovanje i razvoj svesti o važnost inkorporacije i propagiranja sporta, rekreacije i aktivnog odmora kao bitnog segementa zdravog života.
  • Poznavanje institucionalnih struktura u sportu (upravnih tela, članstva u sportskim organizacijama, medija i javnih institucija nadležnih za sport, sponzorstava, volonterskih i druge organizacija) i sposobnost da se sve to implemetira u društveni kontekst.