Header

Specijalističke strukovne studije

Rekreacija

Kompetencije

sportska rekreacija
Kompetencije koje stiču studenti nakon završenog studijskog programa Rekreacija su:

 • Samostalno deluju u oblasti organizacije sportskoj rekreaciji u oblasti fitnesa, velnesa, plesa, aktivnog odmora itd..
 • Kompetentni su za planiranje, kreiranje, realizaciju i evaluaciju treninga u sportskoj rekreaciji.
 • Uspešno prenose i primenjuju teorijska i praktična znanja iz oblasti organizacije sportske rekreacije.
 • Učestviju u planiranju, organizaciji i realizaciji objekata i događaja u sportskoj rekreaciji.
 • Učestviju u zadacima vezanim za izradu i vrednovanje programa rada i izradi strategije razvoja u oblasti sportske rekreacije i sportskog turizma.
 • Rade i deliju u javnom i privatnom sektoru.
 • Sposobnost animacije i propagande sportske rekreacije.
 • Organizovanje zdravstvene kontorole i testiranje učesnika u sportskoj rekreaciji.
 • Samostalno planira i programira treninge sporstke rekreacije.
 • Utvrđuje opterećenja i izbor metoda i sredstava sportske rekreacije.
 • Praktično realzuje i vodi trening sposrtke rekreacije.
 • Vrši interpreatciju rezultata testiranja rekreativaca.
 • Učestvuju u organizaciji stručnog rada.