Header

Specijalističke strukovne studije

Rekreacija

Svrha i uloga

sportska rekreacija
Svrha i uloga studijskog programa Rekreacija zasniva se na tome da samo visokoškolovani kadrovi sa odgovarajućom specijalizacijom mogu doprineti razvoju i daljem usavršavanju na području organizacije sportske rekreacije, tehnologije i metodike treninga u sportskoj rekreaciji.

Značaj planiranja, programiranja i vrednovanja sportske rekareacije u cilju kvalitenog korišćenja slobodnog vremena, prvenstveno je usmeren na zaštitu i unapređenje psihofizičkih sposobnosti, zdravlja, kvaliteta života i prevenciji savremenih hroničnih nezaraznih bolesti i stanja.

Usavršavanje tehnologije i metodike rada u sportskoj rekreaciji zasniva se na visokostručnim saznanjima koja se uspešno implementiraju u svakodnevnu praksu.