Header

Specijalističke strukovne studije

Sportska rekreacija

Specijalističke strukovne studije

sportska rekreacija

Sportska rekreacija

Specialist vocational studies - Sports Recreation

Sportska rekreacija je program specijalističkih strukovnih studija koji traje godinu dana (dva semestra) sa ukupno 60 ESPB i sadrži sve potrebne elemente utvrđene pravilima za akreditaciju studijskih programa drugog nivoa visokog obrazovanja.

Kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja, obavezne i izborne predmete, studenti će ovladati teorijskim i praktičnim znanjima u oblasti sportske rekreacije. Obavezni predmeti su u direktnoj funkciji realizacije ciljeva programa, dok izborni predmeti omogućavaju dalje usmeravanje u ponuđenim oblastima.

Po završetku studijskog programa Sportska rekreacija, student stiče stručno zvanje Specijalista organizator sportske rekreacije.