Header

Specijalističke strukovne studije

Trening u vrhunskom sportu

trening u vrhunskom sportu

Trening u vrhunskom sportu

Specialist vocational studies - Training in Top-Class Sport

Studijski program Trening u vrhunskom sportu traje godinu dana (dva semestara) sa ukupno 60 ESPB i sadrži sve potrebne elemente utvrđene pravilima za akreditaciju studijskih programa drugog nivoa visokog obrazovanja.

Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja studenti ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima u oblasti vrhunskog sporta i treninga u vrhunskom sportu. U strukturi kurikuluma je inkorporirana lista obaveznih i izbornih predmeta, pri čemu su obavezni predmeti u direktnoj funkciji realizacije ciljeva programa, a izborni predmeti omogućavaju dalje usmeravanje u ponuđenim oblastima. Stručni naziv koji student stiče po završetku studijskog programa Trening u vrhunskom sportu je Specijalista trener.