Header

Specijalističke strukovne studije

Trening u vrhunskom sportu

Ciljevi

trening u vrhunskom sportu
Studijski program Trening u vrhunskom sportu ima jasno definisane ciljeve:

[*]Usmeravanje trenera ka primeni savremene trenažne tehnologije, metodike i tehnike istraživanja u treningu u vrhunskom sportu
[*]Usavršavanje trenera u oblasti treninga u vrhunskom sportu i sticanje sposobnosti za razumevanje, evaluaciju i unapređenje potreba relevantnih za ovu oblast
[*]Osposobljavanje trenera da samostalno planira, programira, upravlja i vodi trenažni proces, vrši kvalitativne analize sportskih tehnika i da ih implementira u trening, primenjuje osnove sportske dijagnostike, kao i da stečena znanja permanentno usavršava i inovira, tj. kreira trenažni proces
[*]Upoznavanje trenera sa fenomenom dopinga, njegovom istorijom i etikom upotrebe u sportu, načinima dopinga (sredstvima i metodama) i štetnim efektima na organizam, metodama detekcije dopinga, kao i sa savremenim trendovima u oblasti testiranja, politike prevencije i precedura doping kontrole
[*]Osposobljavanje trenera da kroz sažimanje svih stručnih i naučnih iformacija kreira ekspertni sportski sistema, razvija sposobnost za samostalnu sociološku i psihološku pripremu vrhunskih sportista
[*]Kontinuirano obrazovanje i razvoj svesti o važnost inkorporacije i propagiranja sporta, rekreacije i aktivnog odmora kao bitnog segementa zdravog života
[*]Poznavanje institucionalnih struktura u sportu (upravnih tela, članstva u sportskim organizacijama, medija i javnih institucija nadležnih za sport, sponzorstava, volonterskih i druge organizacija) i sposobnost da se sve to implemetira u društveni kontekst.