Header

Specijalističke strukovne studije

Trening u vrhunskom sportu

Ishod

trening u vrhunskom sportu
Ishod učenje neposedno proizliazi iz svrhe i ciljeva studijskog programa Trening u vrhunskom sportu:

[*]Specijalisti treneri su visokoškolovani kadrovi sa odgovarajućom specijalizacijom koji doprinose daljem usavršavanju tehnologije i metodike rada u oblasti efikasnog programiranja i unapređenja sportskog treninga u vrhunskim individualnim i ekipnim sportovima
[*]Specijalisti treneri su sposobni da u svakodnevnu praksu uspešno implemetiraju visokostručna i naučna znanja kao i savemene tehnologije i metodiku rada
[*]Specijalisti treneri su sposobni da svojim kompetencijama i veštinama doprinesu boljim rezultatima naših vrhunskih sportista na domaćim i međunarodni takmičenjima
[*]Specijalisti treneri su sposobni da samostalno rukovode trenažnim procesom, vrše kvalitativne analize sportskih tehnika i da ih implementiraju u trening, primenjuju osnove sportske dijagnostike, kao i da stečena znanja permanentno usavršavaju i inoviraju, tj. kreiraju trenažni proces
[*]Specijalisti treneri specijalisti su sposobni da kroz sažimanje svih stručnih i naučnih iformacija kreiraju ekspertni sportski sistem, kao i za samostalnu sociološku i psihološku pripremu vrhunskih sportista.